نویسنده: madrese

آموزش زبان پایه نهم – درس ششم – بهداشت، درمان و صدمات 0

آموزش زبان پایه نهم – درس ششم – بهداشت، درمان و صدمات

آموزش زبان پایه نهم – درس ششم – بهداشت، درمان و صدمات مکالمه تمرین 1 تمرین 2 اصطلاحات جدید مکالمه 2 تلفظ گرامر Reading تکلیف آزمون مونولوگ مطالعه بیشتر Reza: We plan to go...

آموزش زبان پایه نهم – درس پنجم – رسانه 0

آموزش زبان پایه نهم – درس پنجم – رسانه

آموزش زبان پایه نهم – درس پنجم – رسانه مکالمه تمرین 1 تمرین 2 اصطلاحات جدید مکالمه 2 گرامر Reading مونولوگ تکلیف درس بعد Mina: Did you enjoy your weekend? Mahsa: Yes, it was...

آموزش زبان پایه نهم – درس چهارم – خدمات 0

آموزش زبان پایه نهم – درس چهارم – خدمات

آموزش زبان پایه نهم – درس چهارم – خدمات مکالمه تمرین 1 تمرین 2 اصطلاحات جدید مکالمه 2 گرامر مکالمه 3 مونولوگ تکلیف مطالعه بیشتر درس بعد Tourist: Excuse me sir! Can you help...

آموزش زبان پایه نهم – درس سوم – مراسم و جشنواره ها 1

آموزش زبان پایه نهم – درس سوم – مراسم و جشنواره ها

آموزش زبان پایه نهم – درس سوم – مراسم و جشنواره ها مکالمه تمرین 1 تمرین 2 اصطلاحات جدید مکالمه 2 تلفظ گرامر Reading تمرین شنیداری واژگان مونولوگ آزمون تکلیف مطالعه بیشتر آزمون درس...

آموزش زبان پایه نهم – درس دوم – سفر 0

آموزش زبان پایه نهم – درس دوم – سفر

آموزش زبان پایه نهم – درس دوم – سفر مکالمه تمرین 1 تمرین2 تصطلاحات جدید مکالمه 2 تلفظ حال استمراری Reading تمرین شنیداری واژگان مونولوگ تکلیف مطالعه بیشتر درس بعد ترجمه مکالمه درس 2...

آموزش زبان پایه هشتم – درس هفتم- سرگرمی های من 0

آموزش زبان پایه هشتم – درس هفتم- سرگرمی های من

آموزش زبان پایه هشتم – درس هفتم- سرگرمی های من My Hobbies مکالمه اصطلاحات جدید تمرین 1 تمرین2 مکالمه 2 واژگان مونولوگ تکلیف مطالعه بیشتر ترجمه مکالمه درس 7 انگلیسی پایه هشتم Teacher: Do...

آموزش زبان پایه هشتم – درس ششم- روستای من 2

آموزش زبان پایه هشتم – درس ششم- روستای من

آموزش زبان پایه هشتم – درس ششم- روستای من My Village مکالمه اصطلاحات جدید تمرین 1 تمرین 2 مکالمه آب و هوا انواع آب و هوا فصل ها مکالمه 2 واژگان مونولوگ تکلیف درس...

آموزش زبان پایه هشتم – درس پنجم- شهر من 0

آموزش زبان پایه هشتم – درس پنجم- شهر من

 آموزش زبان پایه هشتم – درس پنجم- شهر من My City مکالمه اصطلاحات جدید تمرین 1 مکالمه 2 تمرین 2 مکالمه 3 کلمات جدید مونولوگ تکلیف درس بعد ترجمه مکالمه درس 5 انگلیسی پایه...

آموزش زبان پایه هشتم -درس چهارم- سلامتی و بیماری ها 2

آموزش زبان پایه هشتم -درس چهارم- سلامتی و بیماری ها

آموزش زبان پایه هشتم -درس چهارم- سلامتی و بیماری ها My Health مکالمه اصطلاحات جدید تمرین 1 تمرین 2 مکالمه 2 واژگان مونولوگ تکلیف مطالعه بیشتر آزمون درس بعد ترجمه مکالمه درس 4 انگلیسی...

آموزش زبان پایه هشتم -درس سوم- توانایی های من 1

آموزش زبان پایه هشتم -درس سوم- توانایی های من

آموزش زبان پایه هشتم -درس سوم- توانایی های من My Abilities مکالمه اصطلاحات جدید تمرین 1 مکالمه 2 واژگان مونولوگ تکلیف درس بعد ترجمه مکالمه درس سوم پایه هشتم Elham: Wow! Your drawing is...