فوریه 28, 2018

زبان انگلیسی پایه هشتم متوسطه

زبان انگلیسی پایه هشتم متوسطه

مکالمه، مونولوگ، نمونه سوال، تست پایان ترم، یادگیری، کمک آموزشی  و آموزش کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم

8

درس اول  – ملیت

درس دوم – روزهای هفته

درس سوم- توانایی های من

درس چهارم- سلامتی و بیماری ها

درس پنجم- شهر من

درس ششم- روستای من

درس هفتم- سرگرمی های من