درس اول زبان هفتم آموزش تلفظ الفبا

درس اول زبان هفتم را در این یادداشت می آموزیم.

 

درس اول زبان هفتم

آموزش زبان پایه هفتم 

درس اول – آشنایی با حروف الفبا

آموزش الفبا درس اول زبان هفتم

 

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”حروف الفبا”]

 

آموزش الفبا زبان پایه هفتم

آموزش الفبا انگلیسی با تلفظ

زبان انگلیسی 26 حرف دارد. برای آنکه بتوانید خواندن و نوشتن زبان انگلیسی را یادبگیرید باید ابتدا با این حروف آشنا شوید. آموزش خواندن و نوشتن حروف انگلیسی با تلفظ.

حروف الفبای زبان انگلیسی به دوشکل نوشته می شوند؛ 1) حروف بزرگ 2) حروف کوچک

دانلود فایل صوتی درس اول زبان هفتم

1. حروف بزرگ: (Capital Letter)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

2. حروف کوچک: (Small Letter)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

3. حروف صدادار: (Vowel Sounds)

a,e,i,o,u

نکته کنکوری:

اسم انسانها (مثل محسن – شقایق و .. ) اسم شهرها و کشورها و به طور کلی اسم های خاص باید با حرو بزرگ شروع شوند.

Ahmad, Iran, Ahwaz, Noori,…


آموزش الفبا زبان پایه هفتم

تمرین 1 آموزش الفبا درس اول زبان هفتم

به فایل صوتی چند بار گوش کنید سپس تلفط حروف را تمرین کنید و بعد صدای خود را ضبط کنید و از طریق تلگرام و بخش تماس برای سلام زبان بفرمایید.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”نوشتن حروف بزرگ”]

نحوه نوشتن حروف بزرگ زبان انگلیسی

رسم الخط و تمرین نوشتن الفبای انگلیسی

آموزش الفبا زبان پایه هفتم

آموزش الفبا زبان پایه هفتم

آموزش الفبا زبان پایه هفتم بخش سوم

آموزش الفبا زبان پایه هفتم


دانش آموز آموزش الفبا زبان پایه هفتم

تمرین 2 آموزش الفبا زبان پایه هفتم

در این بخش آموزش الفبا زبان پایه هفتم لطفا در یک دفتر سه خط از روی حروف بنویسید و عکس آن را از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”نوشتن حروف کوچک”]

نحوه نوشتن حروف کوچک زبان انگلیسی

زسم الخط انگلیسی آموزش الفبا زبان پایه هفتم

رسم الخط حروف انگلیسی


تمرین آموزش الفبا زبان پایه هفتم

تمرین 3 

لطفا در یک دفتر دو یا سه خط از روی حروف بنویسید و عکس آن را از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

 

آموزش الفبا زبان پایه هفتم تمرین

نکته امتحانی زبان هفتم

  1. در امتحان ممکن است از شما بخواهند حروف الفبا را به ترتیب بنویسید یا چند کلمه به شما بدهند و از شما بخواهند آنها را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید. به همین دلیل ترتیب حروف الفبا را حتما بلد باشید و حفظ کنید.
  2. در امتحان ممکن است حروف بزرگ را به شما بدهند و از شما بخواهند حرف کوچک آن را بنویسید یا برعکس حرف کوچک را به شما بدهند و از شما بخواهند حرف بزرگ آن را بنویسید.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مطالعه بیشتر”]

حروف بزرگ و کوچک الفبای انگلیسی

 

الفبای انگلیسی جمعا 26 (بیست و شش) حرف است که به دو دسته تقسیم می شوند : حروف بزرگ و حروف کوچک

 

حروف بزرگ الفبای انگلیسی = Capital letters

این حروف عبارتند از:
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
لطفا به تلفظ این حروف گوش کنید:
حروف کوچک الفبای انگلیسی= Small Letters
این حروف عبارتند از:
a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z

بهتر است دانش آموزان ابتدا صداهای حروف را یاد بگیرند تا پس از تشخیص صداها بتوانند به آسانی لغات را فرا گیرند در این قسمت سعی شده حداقل صداهای مورد نیاز برای سطح مبتدی آورده شود.

 

تمرین انگلیسی*

  • شما در این دوره حداقل 16 ساعت در شبانه روز به یک پشتیبان آموزشی به صورت رایگان دسترسی دارید. لطفا از روی فایل صوتی بالا و حروف کوچک و بزرگ بنویسید و از روی آن عکس بگیرید و برای پشتیبان ارسال نمایید.
  • *لطفا الفبا را با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

صدای حروف  الفبای انگلیسی
هر کدام از الفبای انگلیسی دارای یک یا چند صدا هستند که به ترتیب به ذکر آنها می پردازیم. صدای هر حرف را پس از تکرار حفظ کرده و معنای آنها را به خاطر بسپارید. آواشناسی حروف تاثیر زیادی در یادگیری تلفظ و تقویت شنیداری دارد. در زبانشناسی نیز یک مبحث گسترده می باشد.

درس اول زبان هفتم

الفبای انگلیسی

این حرف دارای صداهای زیر است
صدای(آ) مانند: (آرمی)=در کلمه  army به معنای ارتش
صدای (اَ) مانند: (کَت)= در کلمه  cat به معنای گربه
صدای(ای) مانند: (بریو)=در کلمه  brave به معنای شجاع
صدای(الف کوتاه) مانند: (کار)=در کلمه  car به معنای ماشین

حروف الفبا آموزش الفبا زبان پایه هفتم

2 – حرف B
این حرف معادل (ب) در زمان فارسی است مثال:
کتاب (بوک) book
پسر (بوی) boy

3 – حرف C
این حرف اگر قبل از y-i-e قرار گیرد صدای(س) در غیر این صورت صدای(ک) را میدهد:
مداد (پِن سیل) pencil
دوچرخه (بای سیکل) bicycle
سقف (سیلینگ) ceiling
گربه (کَت) cat
سرد (کُلد) cold

 

4 – حرف D
این حرف معادل(د) در زبان فارسی است. مانند:
تاریک (دارک) Dark
سگ (داگ) dog
نوشیدن (درینک)drink

 

5 – حرف E
این حرف دارای صداهای زیر است:
صدای(اِ) مانند: (پِن) خودکار pen
صدای(ای) مانند: (بی) بودن be

6 – حرف F
این حرف معادل (ف) در زبان فارسی است مانند:
احمق (فول) fool
دور (فار) far

7 – حرف G
این حرف گاهی صدای (گ) و گاهی صدای (ج) را می دهد مثال:
موتور (این جین) engine
دختر (گِرل) girl
خوب (گوٌد) good

8 – حرف H
این حرف معادل (ح-ه) در زبان فارسی است.مانند:
قلاب (هوُک) hook
عسل (هانی) honey
سخت-مشکل (هارد) hard

9 – حرف I
این حرف دارای دو صدا به شرح زیر است:
صدای ( آی) مانند: (تایم) وقت time
صدای(ای کوتاه) مانند: (فیش) ماهی fish

10 – حرف J
معادل(ج) می باشد.مانند: (جاست) عادل، درست just

11 – حرف K
معادل(ک) است. مانند:
(بُوک) کتاب book
(کینگ) پادشاه king
و چنانچه قبل از n در ابتدای کلمه به کار رود تلفظ نمی شود مانند:
(نو) دانستن know
(نیت) بافتن knit

12 – حرف L
صدای(ل) را می دهد. مانند:
(لیپ) لب lip
(لیو)زندگی کردن live

13 – حرف M
صدای(م) را می دهد.مانند:
(مُون)ماه moon
(مانی) پول money

14 – حرف N
صدای(ن) را می دهد. مانند:
(نک) گردن neck
(نون) ظهر noon

 

15 – حرف O

این حرف دارای صداهای زیر است:
صدای(اُ)مانند: (گُ)رفتن go
صدای(آ) مانند: (فرانت)جلو front
صدای(او) مانند: (دو)انجام دادن do

16 – حرف P
صدای(پ) را می دهد مانند:
(پن)خودکار pen
(پام) کف دست palm

17 – حرف Q
صدای(ک) را می دهد.مانند:
(کوئیک) سریع-تند quick
(کوئین) ملکه queen

18 – حرف R
صدای(ر) را می دهد. مانند:
(روت) ریشه root
(رد) قرمز red

19 – حرف S
این حرف دارای صداهای زیر است:
صدای(س) مانند: (سی) دیدن see
صدای(ز) مانند: (لوز) گم کردن lose

20 – حرف T
صدای (ت) را می دهد مانند:
(تِل) گفتن tell
(تی چِر) معلم teacher
(تی) چای tea

21 – حرف U
گاهی صدای(یو) مانند: (یونی وِرسیتی) دانشگاه university
گاهی صدای(اِ) مانند: (تِرن)نوبت turn
گاهی صدای(آ) مانند: (شات) بستن shut

22 – حرف V
صدای (و) مانند:
(وِری)خیلی very
(ویکتوری) پیروزی victory

23 – حرف W
صدای(و) در حالیکه لبها گرد می شوند. مانند: (ویندو) پنجره window
و گاهی صدای (یو) مانند: (فی یو)تعدادی few

 

24- حرف X
گاهی صدای (کس)-مانند: (فاکس)روباه fox
و گاهی صدای(گز) مانند: (اِگزَم) امتحان exam

 

25- حرف Y
گاهی صدای(آی) مانند: (بای) خریدن buy
گاهی صدای(ای) مانند: (سیتی)شهر city
گاهی صدای(ی) مانند: (یِستِردی) دیروز yesterday

26- حرف Z
صدای(ز) را می دهد.مانند: (زو) باغ وحش zoo
(سایز) اندازه size

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین الفبای انگلیسی“]

تمرین الفبای انگلیسی

لطفا حروف همسان را در بین کارت های زیر پیدا کنید.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”صداهای ترکیبی در زبان انگلیسی”]

صداهای ترکیبی در زبان انگلیسی

این صداها نیز در حد توان و یادگیری دانش آموزان مبتدی تهیه و انتخاب شده اند.

sh = ش مانند: (شیپ) گوسفند sheep
ch = چ مانند: (تی چِر) معلم teacher
ture = چِر مانند: (پیک چِر) تصویر picture
ph = ف مانند: (فتو) عکس photo
tion = شِن مانند: (نِی شن) ملت nation
ea = ای مانند: (تی چِر) معلم teacher
th = بین (ت و ث) مانند: (توث) دندان tooth
th = بین (د و ذ) مانند: (ذی) آنها they

 

تمرین انگلیسی درس اول زبان هفتم

  • *لطفا تمامی صداها و کلمات یک تا 26  و صداهای ترکیبی در زبان انگلیسی  را با را با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان ارسال نمایید.
  • آشنایی با صداها و تلفظ صداهای ترکیبی به تلفظ زبان انگلیسی و مهارت شنیداری شما بسیار کمک خواهد کرد. پس حتما حتما صدایتان را برای ما  ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

[/wc_tab]

[wc_tab title=”نکات گرامری”]

نکات گرامری

توجه: قبل از انجام درس مطالب زیر را حفظ کنید:

(آشنایی با فعل بودن در زمان حال)
من هستم I am=I’m
شما هستید you are=you’re
او هست(اشاره به مذکر) He is=He’s
او هست (اشاره به مونث) She is=She’s
آن است(اشاره به اشیاء) It is=It’s
ما هستیم We are=We’re
آنها هستند They are=They’re


[/wc_tab]

[wc_tab title=”بازی”]

لطفا در کمترین زمان از بین تصاویر حروف کوچک و بزرگ کارت های یکسان را پیدا کنید.

سریعترین رکورد 6 ثانیه می باشد.

درس اول زبان هفتم آشنایی با حروف الفبا بود. با تلفظ و آوا و تمرین نوشتاری و فایل صوتی قابل دانلود. بصورت رایگان و درس به درس. مناسب برای دانش آموزان مدرسه و مناطق محروم. این خود آموز را به دیگران معرفی کنید. در سایت یا وبلاگ خود به آن لینک دهید. در صفحات اینستا و گروه های تلگرام و … سلام زبان را معرفی کنید.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”درس بعد”]

درس دوم زبان کتاب هفتم

آموزش درس های کتاب زبان هفتم

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]