درس 4 انگلیسی پایه هفتم خانواده (درس دوازده)

آموزش زبان پایه هفتم

درس دوازده – خانواده و شغل

درس 4 انگلیسی پایه هفتم

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”مکالمه”]

ترجمه متن مکالمه درس 4 انگلیسی پایه هفتم

درس 4 انگلیسی پایه هفتم

دانلود فایل

Zohre: Nice picture! Is that your father?
Mahsa: Yes, he is.
Zohre: How old is he?
Mahsa: 38.
Zohre: What’s his job?
Mahsa: He’s a mechanic.
Zohre: And your mother?
Mahsa: She’s 35. She is a housewife.

زهره: چه عکس زیبایی! آیا او پدرت است?
مهسا: بله درسته
زهره: چند سالش است?
مهسا: 38
زهره: شغلش چیه؟
مهسا: او یک مکانیک است.
زهره: و مادرت؟
مهسا: او 35 ساله است. او خانه دار است.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”اعضای خانواده”]

تمرین 1 آموزش اعضای خانواده به انگلیسی

دانلود فایل

آموزش اعضای خانواده به انگلیسی-درس 4 انگلیسی پایه هفتم

father

How old is your father?
He’s 38 (years old).

پدر تو چند ساله است؟
او 38 ساله است.

آموزش اعضای خانواده به انگلیسی-درس 4 انگلیسی پایه هفتم
mother

How old is your mother?
She’s 35 (years old).

مادر تو چند ساله است؟
او 35 ساله است.

آموزش اعضای خانواده به انگلیسی-درس 4 انگلیسی پایه هفتم
brother- sister

How old is your brother?
He’s 14 (years old).

برادر تو چند ساله است؟
او 14 ساله است.

How old is your sister?
She’s 8 (years old).

خواهر تو چند ساله است؟
او 8 ساله است.

آموزش اعضای خانواده به انگلیسی-درس 4 انگلیسی پایه هفتم
uncle

How old is your uncle?
He’s 45 (years old).

عمو (دایی) تو چند ساله است؟
او 45 ساله است.

آموزش اعضای خانواده به انگلیسی-درس 4 انگلیسی پایه هفتم
aunt

How old is your aunt?
She’s 30 (years old).

عمه (خاله) تو چند ساله است؟
او 30 ساله است.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”شغل ها”]

تمرین 2 آموزش شغلها به انگلیسی

دانلود فایل

درس 4 انگلیسی پایه هفتم آموزش شغلها به انگلیسی

mechanic

What is your father’s job?
He’s a mechanic.

شغل پدر تو چیست؟
او یک مکانیک است.

درس 4 انگلیسی پایه هفتم آموزش شغلها به انگلیسی

housewife

What is your mother’s job?
She’s a housewife.

شغل مادر تو چیست؟
او یک خانه دار است.

درس 4 انگلیسی پایه هفتم آموزش شغلها به انگلیسی
doctor

What is his uncle’s job?
He’s a doctor.

شغل عموی او چیست؟
او یک دکتر است.

درس 4 انگلیسی پایه هفتم آموزش شغلها به انگلیسی
nurse

What is her aunt’s job?
She’s a nurse.

شغل خاله او چیست؟
او یک پرستار  است.

آموزش شغلها به انگلیسی درس 4 انگلیسی پایه هفتم
teacher

What is his job?
He’s a teacher.

شغل او (مرد) چیست؟
.او یک معلم است

آموزش شغلها به انگلیسی درس 4 انگلیسی پایه هفتم
dentist

What is her job?
She’s a dentist.

شغل او (زن) چیست؟
او یک دندانپزشک است.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مکالمه 2″]

Listen to the school secretary and a student talking. He’s completing a school form for the student.

دانلود فایل

School Secretary: What’s your father’s name?
Student: Goodarz Safari.
School Secretary: How do you spell his first name?
Student: That’s G-O-O-D-A-R-Z.
School Secretary: Thank you.
Say your father’s name and spell it.

منشی مدرسه (دفتردار): اسم پدرت چیه؟
دانش آموز: گودرز صفری
منشی مدرسه(دفتردار): اسم کوچیکش رو چطور هجی می کنی؟
دانش آموز: گ – و- د- ر-ز

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین شنیداری”]

تمرین شنیداری درس 4 انگلیسی پایه هفتم

به مکالمه ها گوش کنید و گزینه های صحیح را علامت بزنید:

دانلود فایل

دانلود فایل

تمرین شنیداری لیسنینگ درس 4 انگلیسی پایه هفتم

[/wc_tab]

[wc_tab title=”کلمات جدید”]

معنی و تلفظ کلمات جدید درس 4 انگلیسی پایه هفتم (34 لغت)

کلمات جدید و معنی و تلفظ درس 4 انگلیسی پایه هفتم

Aunt: عمه /  خاله
Baker: نانوا
Cook: آشپز
Daughter: دختر
Dentist: دندانپزشک
Doctor: دکتر
Driver: راننده
Employee: کارمند
Engineer: مهندس
Family: خانواده
Farmer: کشاورز
Father: پدر
Florist: گل فروشی
Grandfather: پدربزرگ
Grandmother: مادربزرگ
How old: چند سال
Job: شغل
Mechanic: مکانیک
Mother: مادر
Nurse: پرستار
Painter: نقاش
Picture: عکس
Pilot: خلبان
Policeman: پلیس
Postman: پستچی
Relationship: رابطه
Shopkeeper: مغازه دار
Son: پسر
Spell: هجی کردن
Teacher: معلم
Uncle: عمو/ دایی
Waiter: گارسون
Wife: همسر
Worker: کارگر

[/wc_tab]

[wc_tab title=” مونولوگ درباره خانواده و شغل”]

مونولوگ درباره خانواده و شغل- درس 4 کتاب هفتم

.کلماتی که رنگی نوشته را با اطلاعات شخصی خودتان تغییر دهید و درباره خودتان بنویسید

I’m Mino Yusefi. I’m 14 years old. I have 2 brothers and one sister. My father’s name is Reza. He is 39 years old. He is a mechanic. My mother’s 36 years old. Her name is Leila and she is an English teacher. I have a grandmother. She is a housewife.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تکلیف”]

تکلیف درس 4 انگلیسی پایه هفتم

1- متن زیر را با کلمات داده شده کامل کنید. (یک نمونه انجام داده شده است)

birthday-name-13-teacher-mother


Hello. My ….name…is Amin Karimi. I’m …….. years
old.
My…………………………….. is in Azar.
My father’s name is Akbar and he is
a…………………….
My …………………….’s name is Mina and she is a
housewife.

2- کارت شناسایی زیر را با توجه به متن زیر که درباره “علی کمالی” است به زبان انگلیسی تکمیل کنید.

Hi. My name is Ali Kamali. I’m fourteen years old and my birthday is in Aban. My father’s name is Hasan and he is a doctor.

تمرین درس 4 انگلیسی پایه هفتم

تماس با ما

[/wc_tab]

[wc_tab title=”درس بعد”]

درس سیزده – توصیف ظاهر افراد و لباس

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]

دوره های آموزش سریع و ساده زبان انگلیسی سلام زبان

در کمترین زمان ممکن (از مبتدی تا تافل فقط در سه سطح) و به راحتی یادگیری زبان مادری انگلیسی را صحبت کنید، به راحتی سفرهای خارج از کشور بروید، کتابهای داستانها و مجلات انگلیسی بخوانید، فیلم ها، انیمیشن ها و بازی های انگلیسی را به زبان اصلی متوجه شوید و دیگر در مدرسه، کنکور، ارشد، دکترا، تافل و آیلتس… دیگر نگران نمره و درصد زبان خود نباشید. 

ثبت نام در سطح 1 دوره امریکن

تماس با ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *