درس 4 انگلیسی پایه هفتم خانواده (درس دوازده)

آموزش زبان پایه هفتم

درس دوازده – خانواده و شغل

درس 4 انگلیسی پایه هفتم

ترجمه متن مکالمه درس 4 انگلیسی پایه هفتم

درس 4 انگلیسی پایه هفتم

دانلود فایل

Zohre: Nice picture! Is that your father?
Mahsa: Yes, he is.
Zohre: How old is he?
Mahsa: 38.
Zohre: What’s his job?
Mahsa: He’s a mechanic.
Zohre: And your mother?
Mahsa: She’s 35. She is a housewife.

زهره: چه عکس زیبایی! آیا او پدرت است?
مهسا: بله درسته
زهره: چند سالش است?
مهسا: 38
زهره: شغلش چیه؟
مهسا: او یک مکانیک است.
زهره: و مادرت؟
مهسا: او 35 ساله است. او خانه دار است.

تمرین 1 آموزش اعضای خانواده به انگلیسی

دانلود فایل

 

آموزش اعضای خانواده به انگلیسی-درس 4 انگلیسی پایه هفتم

father

How old is your father?
He’s 38 (years old).

پدر تو چند ساله است؟
او 38 ساله است.

آموزش اعضای خانواده به انگلیسی-درس 4 انگلیسی پایه هفتم
mother

How old is your mother?
She’s 35 (years old).

مادر تو چند ساله است؟
او 35 ساله است.

آموزش اعضای خانواده به انگلیسی-درس 4 انگلیسی پایه هفتم
brother- sister

How old is your brother?
He’s 14 (years old).

برادر تو چند ساله است؟
او 14 ساله است.

How old is your sister?
She’s 8 (years old).

خواهر تو چند ساله است؟
او 8 ساله است.

آموزش اعضای خانواده به انگلیسی-درس 4 انگلیسی پایه هفتم
uncle

How old is your uncle?
He’s 45 (years old).

عمو (دایی) تو چند ساله است؟
او 45 ساله است.

آموزش اعضای خانواده به انگلیسی-درس 4 انگلیسی پایه هفتم
aunt

How old is your aunt?
She’s 30 (years old).

عمه (خاله) تو چند ساله است؟
او 30 ساله است.

تمرین 2 آموزش شغلها به انگلیسی

دانلود فایل

درس 4 انگلیسی پایه هفتم آموزش شغلها به انگلیسی

mechanic

What is your father’s job?
He’s a mechanic.

شغل پدر تو چیست؟
او یک مکانیک است.

درس 4 انگلیسی پایه هفتم آموزش شغلها به انگلیسی

housewife

What is your mother’s job?
She’s a housewife.

شغل مادر تو چیست؟
او یک خانه دار است.

درس 4 انگلیسی پایه هفتم آموزش شغلها به انگلیسی
doctor

What is his uncle’s job?
He’s a doctor.

شغل عموی او چیست؟
او یک دکتر است.

درس 4 انگلیسی پایه هفتم آموزش شغلها به انگلیسی
nurse

What is her aunt’s job?
She’s a nurse.

شغل خاله او چیست؟
او یک پرستار  است.

آموزش شغلها به انگلیسی درس 4 انگلیسی پایه هفتم
teacher

What is his job?
He’s a teacher.

شغل او (مرد) چیست؟
.او یک معلم است

آموزش شغلها به انگلیسی درس 4 انگلیسی پایه هفتم
dentist

What is her job?
She’s a dentist.

شغل او (زن) چیست؟
او یک دندانپزشک است.

Listen to the school secretary and a student talking. He’s completing a school form for the student.

دانلود فایل

School Secretary: What’s your father’s name?
Student: Goodarz Safari.
School Secretary: How do you spell his first name?
Student: That’s G-O-O-D-A-R-Z.
School Secretary: Thank you.
Say your father’s name and spell it.

منشی مدرسه (دفتردار): اسم پدرت چیه؟
دانش آموز: گودرز صفری
منشی مدرسه(دفتردار): اسم کوچیکش رو چطور هجی می کنی؟
دانش آموز: گ – و- د- ر-ز

تمرین شنیداری درس 4 انگلیسی پایه هفتم

به مکالمه ها گوش کنید و گزینه های صحیح را علامت بزنید:

دانلود فایل

دانلود فایل

تمرین شنیداری لیسنینگ درس 4 انگلیسی پایه هفتم

معنی و تلفظ کلمات جدید درس 4 انگلیسی پایه هفتم 

کلمات جدید و معنی و تلفظ درس 4 انگلیسی پایه هفتم

family: خانواده
picture: عکس
job: شغل
spell: حرف به حرف گفتن
relationship: نسبت خویشاوندی

How old: چند ساله
Years old: ساله

مونولوگ درباره خانواده و شغل- درس 4 کتاب هفتم

.کلماتی که رنگی نوشته را با اطلاعات شخصی خودتان تغییر دهید و درباره خودتان بنویسید

I’m Mino Yusefi. I’m 14 years old. I have 2 brothers and one sister. My father’s name is Reza. He is 39 years old. He is a mechanic. My mother’s 36 years old. Her name is Leila and she is an English teacher. I have a grandmother. She is a housewife.

تکلیف درس 4 انگلیسی پایه هفتم

1- متن زیر را با کلمات داده شده کامل کنید. (یک نمونه انجام داده شده است)

birthday-name-13-teacher-mother


Hello. My ….name…is Amin Karimi. I’m …….. years
old.
My…………………………….. is in Azar.
My father’s name is Akbar and he is
a…………………….
My …………………….’s name is Mina and she is a
housewife.

2- کارت شناسایی زیر را با توجه به متن زیر که درباره “علی کمالی” است به زبان انگلیسی تکمیل کنید.

Hi. My name is Ali Kamali. I’m fourteen years old and my birthday is in Aban. My father’s name is Hasan and he is a doctor.

تمرین درس 4 انگلیسی پایه هفتم

تماس با ما

دوره های آموزش سریع و ساده زبان انگلیسی سلام زبان

در کمترین زمان ممکن (از مبتدی تا تافل فقط در سه سطح) و به راحتی یادگیری زبان مادری انگلیسی را صحبت کنید، به راحتی سفرهای خارج از کشور بروید، کتابهای داستانها و مجلات انگلیسی بخوانید، فیلم ها، انیمیشن ها و بازی های انگلیسی را به زبان اصلی متوجه شوید و دیگر در مدرسه، کنکور، ارشد، دکترا، تافل و آیلتس… دیگر نگران نمره و درصد زبان خود نباشید. 

ثبت نام در سطح 1 دوره امریکن

تماس با ما

Summary
Review Date
Reviewed Item
ترجمه مکالمه درس 4 انگلیسی پایه هفتم
Author Rating
51star1star1star1star1star

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *