درس 8 انگلیسی پایه هفتم غذا ( درس شانزده)

آموزش زبان پایه هفتم -درس شانزده – غذا

درس 8 انگلیسی پایه هفتم

My Favorite Food

ترجمه و معنی مکالمه درس 8 انگلیسی پایه هفتم

ترجمه مکالمه درس 8 انگلیسی پایه هفتم

دانلود فایل

Shiva: Look, it’s enough. I’m hungry. How about you?
Fatemeh: Me, too. Let’s have some cake and milk.
Shiva: Sounds good, but I’d like some tea with my cake. That’s my favorite!
Fatemeh: OK, let’s go to the kitchen. Mom?

شیوا: ببین، کافیه. من گرسنه هستم. تو چطور؟
فاطمه: منم همینطور. بیا کمی کیک و شیر بخوریم.
شیوا: به نظر خوبه، اما من میل دارم با کیکم کمی چای بنوشم این مورد علاقه من است.
فاطمه: بسیار خب بیا برویم به آشپزخانه. مامان؟

آموزش اسم غذاها به انگلیسی 

آموزش اسم غذاها به انگلیسی نان

bread

آموزش اسم غذاها به انگلیسی برنج

rice

کباب آموزش اسم غذاها به انگلیسی 

kebab

مرغ آموزش اسم غذاها به انگلیسی 

chicken

سالاد آموزش اسم غذاها به انگلیسی 

salad

میوه آموزش اسم غذاها به انگلیسی 
fruit

خرما آموزش اسم غذاها به انگلیسی 

dates

کیک آموزش اسم غذاها به انگلیسی 

cake

شیر آموزش اسم غذاها به انگلیسی 

milk

آموزش اسم غذاها به انگلیسی چای

tea

آبمیوه آموزش اسم غذاها به انگلیسی 

juice

تمرین 1 صحبت درباره اسم غذا و نوشیدنی مورد علاقه

تمرین 1 صحبت درباره اسم غذا و نوشیدنی مورد علاقه

دانلود فایل

What’s your favorite food?
Rice and kebab.

What’s your favorite drink?
Orange juice.

What do you like to eat/drink?
Some cake and milk.

غذای مورد علاقه شما چیست؟
برنج و کباب

نوشیدنی مورد علاقه شما چیست؟
آب پرتقال

برای خوردن یا نوشیدن چی دوست دارید؟
مقداری کیک و شیر

آزمون درس 8 انگلیسی پایه هفتم

لطفا تصویر مربوط به هر کلمه را پیدا نمایید.

 

تمرین 2 پیشنهاد دادن به انگلیسی درس 8 انگلیسی پایه هفتم

تمرین 2 پیشنهاد دادن به انگلیسی درس 8 انگلیسی پایه هفتم

دانلود فایل

I’m hungry.
How about some cake and milk?

I’m thirsty.
Let’s have something to drink.

I feel hungry/thirsty.
Let’s take something to eat/drink.

من گرسنه هستم
نظر شما درباره مقداری کیک و شیر چیست؟

من تشنه هستم
بیا چیزی بنوشیم

من احساس گرسنگی/ تشنگی می کنم
بیا چیزی بخوریم/بنوشیم

Listen to the conversation between Majid and his English teacher.

دانلود فایل

Majid: Excuse me, sir? How do you say these words in English? بِه ,ژله ,نارگيل , and ? کدو
Teacher: Coconut, C-O-C-O-N-U-T for نارگيل , jelly, J-E-L-L-Y for ژله , quince, Q-U-I-N-C-E for بِه , and zucchini, Z-U-C-C-H-I-N-I for . کدو
Majid: Thank you.

مجید: ببخشید آقا این کلمات را به انگلیسی چگونه می گویید؟ کدو، به، ژله، نارگیل
معلم: نارگیل = Coconut، ژله = jelly، به = quince، کدو =  zucchini
مجید: متشکرم

Say English words for food and drinks and spell them.

تمرین شنیداری درس 8 انگلیسی پایه هفتم

به مکالمه ها گوش کنید و گزینه های صحیح را علامت بزنید:

دانلود فایل

دانلود فایل

تمرین شنیداری درس 8 انگلیسی پایه هفتم

معنی و تلفظ کلمات جدید درس 8 انگلیسی پایه هفتم

معنی و تلفظ کلمات جدید درس 8 انگلیسی پایه هفتم

 

thirsty: تشنه
let’s: بیا
have: داشتن/خوردن
something: چیزی
to drink: برای نوشیدن
feel: احساس کردن
take: برداشتن
eat: خوردن
look: نگاه کردن
It’s: آن هست
enough: کافی
too: همچنین
some: مقداری
sounds: به نظر رسیدن
good: خوب
but: اما
I’d like: من مایل هستم
tea: چای
favorite: مورد علاقه

food: غذا
drink: نوشیدنی
like: دو.ست داشتن
hungry: گرسنه
how about: در مورد … چطور؟

مونولوگ درباره غذا – درس8 کتاب هفتم

کلماتی که رنگی هستند را تغییر دهید و متن را درباره خودتان بنویسید.

My mom is in the kitchen. She’s cooking lunch. We have rice, kebab and salad for lunch. But my favorite food is chicken. I love chicken.

In the morning, I drink orange juice and some cake. But my favorite drink is milk.

Now I am hungry

 


دوره های آموزش سریع و ساده زبان انگلیسی سلام زبان

آموزش سریع و ساده زبان انگلیسی

در کمترین زمان ممکن (از مبتدی تا تافل فقط در سه سطح) و به راحتی یادگیری زبان مادری انگلیسی را صحبت کنید، به راحتی سفرهای خارج از کشور بروید، کتابهای داستانها و مجلات انگلیسی بخوانید، فیلم ها، انیمیشن ها و بازی های انگلیسی را به زبان اصلی متوجه شوید و دیگر در مدرسه، کنکور، ارشد، دکترا، تافل و آیلتس… دیگر نگران نمره و درصد زبان خود نباشید. 

ثبت نام در سطح 1 دوره امریکن

تماس با ما

Summary
Review Date
Reviewed Item
درس 8 انگلیسی پایه هفتم
Author Rating
51star1star1star1star1star

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *