پایه نهم: درس سوم – مراسم

آموزش زبان پایه نهم

درس سوم – مراسم و جشنواره ها

پایه نهم: درس سوم - مراسم

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”مکالمه”]

دانلود فایل

Elham: I just love New Year holidays!
Nasrin: Oh, yes, me too. It’s really great.
Elham: We normally visit our relatives in Norooz. It’s fun!
Nasrin: Do you get New Year gifts too?
Elham: Sure! We usually get money. I really like it.
Nasrin: Well…, We always go to my grandparents’ houses.
Elham: That’s nice! Does your grandmother cook the New Year meal?
Nasrin: Actually, she doesn’t. My mother makes it.

الهام: من هیچ چیز رو بیشتر از تعطیلات سال نو دوست دارم
نسرین:  اوه، بله، منم همینطور. این خیلی عالی است
الهام:  به طور معمول ما در عید نوروز به دیدار خویشاوندان مان می رویم. خوش می گذرد
نسرین: آیا شما هدیه عید نوروز هم می گیرید؟
الهام:  البته، ما معمولا پول می گیریم. من .اقعا آن را دوست دارم
نسرین: خب، … ما همیشه به خانه مادربزرگهایمان می رویم
الهام: خوبه! آیا مادربزرگ تو غذای سال نو را می پزد؟
نسرین: درواقع نه. مادرم آن را درست می کند

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 1″]

تمرین 1: آموزش صحبت درباره مراسمات و جشنواره ها به انگلیسی

دانلود فایل

Do you buy new clothes for the New Year?
Yes, I do.

آیا تو لباس جدید برای سال نویت می خری؟
بله


Do you and your cousins set the Haft Seen table?
No, we don’t.

آیا تو و پسدعمو و دختردایی هایت سفره هقت سین را می چینید؟
نه


Do young children color the eggs?
Yes, they usually color them.

آیا بچه های کوچک تخم مرغ ها را رنگ می کنند؟
بله آنها معمولا رنگشان می کنند


Do Chinese people buy gold fish for the New Year?
No, they don’t buy goldfish.

آیا چینی ها ماهی قرمز برای سال نو می خرند؟
نه آنها ماهی قرمز نمی خرند

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 2″]

تمرین 2: آموزش صحبت درباره مراسمات و جشنواره ها به انگلیسی

دانلود فایل

Does he recite the Holy Quran at the turn of the year?
Yes, he does.

آیا او در لحظه تحویل سال قران می خواند؟
بله


Does your father give you New Year gifts?
No, he doesn’t.

آیا پدرت هدیه سال نو به تو می دهد؟
نه


Does she have many friends?
Yes, she has many friends.

آیا او دوستان بسیار زیادی دارد؟
بله او دوستان بسیار زیادی دارد


Does your mom make a special food for Norooz?
No, she doesn’t make a special food.

آیا مادرت غذای مخصوصی برای نوروز می پزد؟
نه او غذای مخصوصی نمی پزد

[/wc_tab]

[wc_tab title=”اصطلاحات جدید”]

کلمات مربوط به صحبت درباره مراسمات و جشنواره ها  به انگلیسی

make-lunch

make-lunch

make lunch/ dinner ناهار یا شام پختن

sing-the-national-anthem

sing-the-national-anthem

sing the national anthem سرود ملی خواندن

bake-a-cake

bake-a-cake

bake a cake کیک پختن

set-the-table

set-the-table

set the table میز (سفره) را چیدن

hold-a-ceremony

hold-a-ceremony

hold a ceremony  برگزار کردن یک جشن

watch-fireworks

watch-fireworks

watch fireworks تماشای آتش بازی

read-poems-of-Hafez

read-poems-of-Hafez

read poems of Hafez خواندن اشعار حاقظ

go-out-on-NatureDay

go-out-on-NatureDay

go out on Nature Day بیرون رفتن در روز طبیعت (سیزده بدر) رفتن

clear-the-table

clear-the-table

clear the table جمع کردن میز یا سفره

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مکالمه 2″]

ترجمه مکالمه درس 1 انگلیسی پایه نهم

spring

spring

دانلود فایل

Sam: Shayan, do you like spring?
Shayan: Yes, I like spring a lot.
Sam: Do you like rainy weather?
Shayan: Oh yes! But not on Nature Day.
Sam: Why not?
Shayan: Because we always go out on 13th of Farvardin.

سَم: شایان آیا تو بهار را دوست داری؟
شایان: بله من بهار را دوست دارم.
سَم: آیا تو هوای بارانی را دوست داری؟
شایان: اوه بله اما نه در روز طبیعت (سیزده بدر).
سَم: چرا دوست نداری؟
شایان: چون ما همیشه در سیزدهم فروردین بیرون می رویم.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تلفظ”]

به جملات زیر گوش کنید و آنها را تمرین کنید:

دانلود فایل

rainy-weather

rainy-weather

1. Do you like rainy weather?

آیا تو هوای بارانی را دوست داری؟

2. Does it rain a lot in Tehran?

آیا در تهران زیاد باران می بارد؟

cooking

cooking

3. Does she cook lunch?

آیا او ناهار می پزد؟

telling-stories

telling-stories

4. Do you tell stories?

آیا تو قصه می گویی؟

spring

spring

5. Does he like spring?

آیا او بهار را دوست دارد؟

nuts

nuts

6. Does she eat nuts?

آیا او آجیل می خورد؟

[/wc_tab]

[wc_tab title=”گرامر”]

دستور زبان:

ساخت زمان حال ساده در زبان انگلیسی

صفات ملکی در زبان انگلیسی

[/wc_tab]

[wc_tab title=”Reading”]

ترجمه ریدینگ درس 3 انگلیسی پایه نهم:

Istanbul

Istanbul

متن زیر را بخوانید و زیر “افعال زمان حال ساده” و “صفت های شخصی” خط  بکشید.

Ahmed is from Turkey and he lives in Istanbul. Fitr Eid is an important religious holiday in his country. He likes this day a lot. It’s on the first day of Shawwal. On Fitr Eid, Muslims don’t fast. They say their Eid prayers before noon. In all Muslim countries people hold the same ceremony.

احمد اهل ترکیه است و او در استانبول زندگی می کند. عید فطر یک تعطیلات عید مذهبی مهمی در کشورش است. او این روز را بسیار دوست دارد. عید فطر در اولین روز ماه شوال است. در روز عید فطر مسلمانان روزه نمی گیرند. آنها قبل از ظهر نماز عید فطر می خوانند. در همه کشورهای اسلامی مردم همین مراسم را برگزار می کنند.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین شنیداری”]

تمرین شنیداری

به مکالمه زیر گوش کنید و به سوالات پاسخ دهید.

دانلود فایل

1. What do they eat?
They eat …………… and …………… .
2. What do they listen to?
They listen to …………… .
3. Do they stay home at Yalda Night?
……………………………………………… .

[/wc_tab]

[wc_tab title=”واژگان”]

کلمات جدید درس 3 انگلیسی پایه نهم: 

Actually: درواقع
Because: زیرا
Cook: پختن
Fun: سرگرمی، جالب
Get: گرفتن
Go out: بیرون رفتن
Grandmother: مادربزرگ
Great: عالی
Holiday: روز تعطیل
Just: فقط
Make: ساختن، درست کردن
Me too: منم همینطور
Meal: غذا
Money: پول
Nature: طبیعت
Nice: زیبا
Normally: به طور عادی
Rainy: بارانی
Relatives: خویشاوندان
Spring: بهار
Sure: مطمئنا
Weather: آب و هوا


معنی عبارتهای آخر کتاب انگلیسی نهم:

bake a cake: پختن کیک
celebrate a religious holiday:  تعطیلات مذهبی را جشن گرفتن
clear the table: جمع کردن میز
commemorate NE martyrs: گرامیداشت شهدای انرژی هسته ای
go out on Nature Day: بیرون رفتن در روز طبیعت – سیزده بدر رفتن
hold a ceremony: برگزاری مراسم
Islamic revolution anniversary: سالگرد (پیروزی) انقلاب اسلامی
Islamic-Iranian culture: فرهنگ اسلامی-ایرانی
make lunch/dinner: درست کردن ناهار یا شام
read poems of Hafez: خواندن اشعار حافظ
set the table: چیدن میز
sing the national anthem: خواندن سرود ملی
watch fireworks: تماشای آتشبازی
watch military parade: تماشای رژه ارتش
wear special clothes: پوشیدن لباسهای مخصوص

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مونولوگ”]

مونولوگ  درباره یکی از جشن ها  – درس3 – کتاب نهم

Yalda_night

Yalda night

I really love Yalda night. It is a ceremony in Iran. Yalda is the first night in the winter. It is very cold and sometimes raining. We visit relatives, grandmothers and grandfathers at this night. It is fun. I play with my cousins. My mother bakes a cake.  My grandfather reads poems of Hafez and my grandmother tells stories. We eat nuts. We are very happy at this night.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”آزمون”]

آزمون

لطفا صفات ملکی و ضمایر فاعلی مربوط را پیدا کنید.

 

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تکلیف”]

تکلیف :

لطفا از روی جملات و مکالمه بالا بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

از روی هر جمله هم یکبار با خط زیبا بنویسید.

@salamzabanchat

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مطالعه بیشتر”]

مطالعه بیشتر:

 

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس یازدهم

 

 

درس یازدهم

نکته دستوری: صفات ملکی در زبان انگلیسی (possessive adjectives) کلماتی هستند که قبل از اسم بکار رفته و مالکیت را بیان می کند و در انگلیسی عبارتند از:

My

your

His

Her

Our

Your

Their

فاعل صفات ملکی
My book کتاب من I
Your book. کتاب تو(شما, چه جمع و چه مفرد) you
His book. کتاب او (مذکر) he
Her book. کتاب او (مونث)she
Our book. کتاب ما we
Their book کتاب آنها they

من یک دانش آموز هستم.
من یک پسر هستم.
نام من احمد است.
این مادر من است.
آن پدر من است.
آنها برادران من و اینها خواهران من هستند.
او یک پسر است.
اسم او جمشید است.
آن بدنش است.
آن سر او است.
آنها گوش های او هستند.
آن گوش چپ او هست.
آنها چشمانش هستند.
آن صورت او است.
آن دهانش است.
این یک دختر است. نام او نسرین است.
اینها دستهای او هستند.
این  دست راست او هست
این بینی او است.
اینها پاهای او هستند.
این گردن او هست.
این موی او هست.
اینها لبهای او هستند.
اینها انگشتان او هستند.

I’m a student.
I’m a boy.
My name is Ahmad.

درس یازدهم
This is my mother.

درس یازدهم

That is my father.

درس یازدهم
Those are my brothers and these are my sisters.

درس یازدهم
That is a boy
His name is Jamshid.

درس یازدهم
That is his body.

درس یازدهم
That is his head.


Those are his ears.


That is his left ear.

درس یازدهم
Those are his eyes.

درس یازدهم
That is his face.

درس یازدهم
That is his mouth.


This is a girl. Her name is Nasrin.

درس یازدهم
These are her hands.

درس یازدهم
This is her right hand.

درس یازدهم
This is her nose.

درس یازدهم
These are her legs.

درس یازدهم
This is her neck.


This is her hair.


These are her lips.

These are her fingers.

 

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هجدهم

 

یکی از مطالب این درس و درس بعد درباره زمان حال ساده در زبان انگلیسی هست. یعنی صحبت درباره کاری که همیشه درحال انجام شدن است. لطفا برای آشنایی با توضیح زمان حال ساده بخش زمان ها در زبان انگلیسی در قسمت گرامر ساده انگلیسی سایت سلام زبان را مطالعه نمایید.

گرامر ساده زبان انگلیسی

 

نکته دستوری:
زمان حال ساده توصیف می کند عملی را که هر روز به صورت عادت تکرار شود برای این ساختن زمان فعل اصلی را مستقیماً بعد از فاعل به کار می بریم:
تذکر: فعل سوم شخص در این حالت s می گیرد:

مثال:
من هر روز برای خداوند نماز می خوانم.
شما هر روز برای خدا نماز می خوانید.

او هر روز برای خدا نماز می‌خواند.
تو هر روز برای خدا نماز می خوانی.
آنها هر روز برای خدا نماز می خوانند.

 

 

I pray to Allah every day.
You pray to Allah every day.

He prayto Allah every day.

Mahin is praying now.

She prayto Allah every day.

Are they praying now

We pray to Allah every day.
You pray to Allah every day.

They are praying in the mosque
They pray to Allah every day.

اگر فعل به (o-ch-sh) ختم شود برای سوم شخص مفرد بایستی به آخر آن es اضافه کنیم:

من هر روز به مدرسه می روم
او هر روز به مدرسه می رود.

She is going to school

I go to school every day.

He is going to school

He goes to school every day.

او در حال نماز خواندن برای خداوند است.
او هر روز قبل از ساعت 6 برای خدا نماز می خواند.
او حالا در حال رفتن به مدرسه است.
او هر روز ساعت 8 به مدرسه می رود.
او اکنون مشغول باز کردن پنجره است.
او هر روز قبل از ساعت 7 پنجره را باز می کند.
او حالا روی این صندلی نشسته است.
او هر روز بعد از نهار روی این صندلی می نشیند.

او حالا در حال بستن در است.
او هر روز بعد از ظهر درها را می بندد.
او حالا در حال خواندن قرآن است.
او هر روز قرآن می خواند.
دانش اموز مشغول پاک کردن تخته سیاه می باشد.
دانش اموز هر روز صبح تخته سیاه را پاک می کنید.
دختر در حال خوردن نهار است.

دختر هر روز در ساعت 12 نهار می خورد.
او حالا در حال گوش کردن به معلم است.(به حرف معلم گوش می کند)
او هر روز به حرف معلم گوش می کند.
او حالا مشغول انجام تکلیفش می باشد.
او هر روز در عصر تکالیفش را انجام می دهد.
او حالا در حال قدم زدن به سمت مسجد است.
او هروز به سوی مسجد قدم می زند.
(پیاده به مسجدمی رود)

They are praying in the mosque

1- He is praying to Allah now.
2- He prays to Allah before Six o’clock every day.

He is going to school
3- He is going to school now.
4- He goes to school at eight o’clock every day.

درس دوازدهم
5- He is opening the window now.
6- He opens the window before seven o’clock every day.

7- She is sitting in this chair now.
She sits in this chair after lunch every day.

His father is closing the door now.

8- He is closing the door now.
He closes the door in the afternoon every day.

درس دوازدهم
9-he is reading the Koran now.
He reads the Koran every day.

You are cleaning the blackboard.
10- The student is cleaning the blackboard now.
The student cleans the blackboard in the morning every day.

The girl is eating lunch
11- The girl is eating lunch now.

The girl eats lunch at twelve o’clock every day.
12- She is listening to the teacher now.

She is listening to the teacher
She listens to the teacher every day.

Ali is doing his homework
13- He is doing his homework now.
He does his homework in the evening every day.

 He is walking to the mosque now

14- He is walking to the mosque now.
He walks to the mosque every day.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

تمرینات درس هجدهم

یکی از مطالب این بخش و درس بعد درباره زمان حال استمراری هست. یعنی صحبت درباره کاری که همین الان درحال انجام شدن است. لطفا برای آشنایی بیشتر با زمان جال استمراری بخش زمان ها در زبان انگلیسی در قسمت گرامر ساده انگلیسی سایت سلام زبان را مطالعه نمایید.

گرامر زبان انگلیسی

 

الف- از every day به now تبدیل کنید:

A-Change from “every day” to “now”:

Example:

She is going to school
She goes to school before eight o’clock every day.
She is going to school now.

We are speaking English

1- She speaks English every day.
She is speaking English now.

He is listening

2- He listens to the teacher every day.
He is listening to the teacher now.

She is going to school

3- My sister goes to school before eight o’clock every day.
My sister is going to school now.

Mahin is praying now.

4- She prays to Allah before 6 o’clock every day.
She is praying to Allah now.

You are cleaning the blackboard.

5- He cleans the blackboard every day.
He is cleaning the blackboard now.

he is eating lunch

6- His brother eats lunch after a quarter past one every day.
His brother is eating lunch now.

Ali is doing his homework

7- He does his homework before 7 o’clock every day.
He is doing his homework now.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ب- از now به every day تبدیل کنید:

B-Change from “now” to “every day”:

Example:
Mina is opening the door now.
Mina opens the door every day,

1- Mina is closing the door now.
Mina closes the door every day.

2- His father is drinking water now.
His father drinks water every day.

Leila is cleaning the blackboard now.

3- Leila is cleaning the blackboard now.
Leila cleans the blackboard every day.

4- The teacher is sitting at the table.
The teacher sits at the table every day.

She’s doing her homework

5- She is doing her homework now.
She does her homework every day.

We are speaking English

6- The teacher is speaking English now.
The teacher speaks English every day.

7- Mahin is praying in the mosque now.
Mahin prays in the mosque every day.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس بیستم

 

یکی از مطالب این درس و درس بعد درباره چگونگی سوالی کردن زمان حال ساده در زبان انگلیسی است. لطفا برای آشنایی با کاربرد و توضیح زمان حال ساده بخش زمان ها در زبان انگلیسی در قسمت گرامر ساده انگلیسی سایت سلام زبان را مطالعه نمایید.

گرامر ساده زبان انگلیسی

نکته دستوری:
برای سئوالی کردن جملات حال ساده (یعنی جملاتی که every day دارند) دو فعل کمکی do و dose را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم (does برای سوم شخص مفرد مثل he-she و غیره و do برای بقیه) باید توجه داشته باشید هنگامی که جمله سئوالی می شود s یا es فعل سوم شخص مفرد حذف می شود:

مثال:
او هر روز تخته سیاه را پاک می کند.
آیا او هر روز تخته را پاک می کند؟
شما هر روز در باغ بازی می کنید:
آیا شما هر روز در باغ بازی می کنید؟

He cleans the blackboard every day.

Does He clean the blackboard every day?
You play in the garden every day.
Do you play in the garden every day?

او هر روز به مدرسه می رود.
آیا او هر روز به مدرسه می رود؟
بله، او هر روز به مدرسه می رود.
او هر روز قبل از ساعت 6 از خواب بر می خیزد.
ایا او هر روز ساعت 6 از خواب بر می خیزد؟
بله، او هر زوز قبل از ساعت شش از خواب بر می خیزد.
آیا او هر روز صورت و دستهایش را می شوید؟
بله، او هر روز صورت و دستهایش را می شوید.

ِآیا علی هر روز برای خدا نماز می خواند؟
بله، او هر روز نمار می خواند.
آیا آنها هر روز به معلمشان گوش می کنند؟(به حرف معلمشان گوش می کنند)
بله، آنها هر روز به معلمشان گوش می کنند.
آیا ما هر روز تکالیف خود را انجام می دهیم؟
بله، ما هر روز تکلیفمان را انجام می دهیم.
آیا آنها ساعت 9 از خواب بر می خیزند؟
خیر، آنها ساعت 9 از خواب بر نمی خیزند.
آیا او ساعت 10 صبحانه می خورد؟
خیر، او ساعت 10 صبحانه نمی خورد.

 

1- He goes to school every day.
Does he go to school every day?
Yes, he does. He goes to school every day.

2- He gets up before six o’clock every day.

Does he get up before six o’clock every day?
Yes, he does. He gets up before six o’clock every day.

3- Does he wash his face and hands every day?
Yes he does .
He washes his face and hands every day.

4- Does Ali pray to Allah every day?
Yes, he does.
He prays every day.

5- Do they listen to their teacher every day?
Yes, they do.
They listen to their teacher every day.

6- Do we do our homework every day?
Yes, we do.
We do our homework every day.

7- Do they get up at nine o’clock?
No, they don’t.
They don’t get up at nine o’clock.

8- Does he eat breakfast at ten o’clock?
No, he doesn’t.
He doesn’t eat breakfast at ten o’clock.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

الف- به منفی تبدیل کنید:

نکته دستوری: برای منفی کردن جملات حال ساده از doesn’t برای سوم شخص مفرد و از don’t برای بقیه استفاده می شود توضیح اینکه وقتی که جمله منفی باشد فعل سوم شخص مفرد s یا es نباید داشته باشد.مثال:

او هر روز به مدرسه می رود.
او هرروز به مدرسه نمی رود.
آنها ساعت 12 نهار می خورند.
آنها ساعت 12 نهار نمی خورند.

A-Change into the negative:

He goes to school every day.
He doesn’t go to school every day.
They eat lunch at twelve o’clock.
They don’t eat lunch at twelve o’clock.

Example:
The boys eat breakfast at eight o’clock.
The boys don’t eat breakfast at eight o’clock.

1- The boys go to school at eight o’clock.
The boys don’t go to school at eight o’clock.

2- We go to school at five o’clock.
We don’t go to school at five o’clock

3- We put on our clothes every day.
We don’t put on our clothes every day.

4- The man eats an apple every day.
The man doesn’t eat an apple every day.

5- Mahin drinks tea every day.
Mahin doesn’t drink tea every day.

6- He does his homework at six o’clock.
He doesn’t do his work at six o’clock.

7- The teacher washes her face and hands at half past six.
The teacher doesn’t wash her face and hands at half past six

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

ب-سوالات را پاسخ دهید:

B-Answer the questions:

Example:
Do you wash your hands at ten o’clock?
No, I don’t. I don’t wash my hands at ten o’clock.
Does he eat lunch at twelve o’clock?
Yes, he does. He eats lunch at twelve o’clock.

1- Do you go to school at eleven o’clock?

No, I don’t, I don’t go to school at eleven o’clock.

2- Do we eat lunch at twelve o’clock?
Yes, we do. We eat lunch at twelve o’clock.

3- Does she listen to the teacher every day?
Yes she does. She listens to the teacher every day.

4- Do you pray to Allah every day?
Yes I do. I pray to Allah every day.

5- Does your brother play at twelve o’clock? (No)
No, he doesn’t. My brother doesn’t play at twelve o’clock.

تمرین انگلیسی*

 • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان زبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
 • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
 • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

[/wc_tab]

[wc_tab title=”آزمون”]

آزمون

لطفا کلمات مناسب سمت چپ را بکشید و در جملات قرار دهید.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”درس بعد”]

درس چهارم – خدمات

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]

66 دیدگاه در “پایه نهم: درس سوم – مراسم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *