پایه هفتم – درس سوم – اعداد

آموزش زبان پایه هفتم

درس سوم – اعداد در زبان انگلیسی

تمرین 1:

الف) از روی اعداد 0 تا 10 بخوانید و صدای خود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما

ب) از روی اعداد 0 تا 10 بنویسید و از نوشته خود عکس بگیرید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما

آزمون

اعداد را مرتب نمایید.

 

تمرین 2

در یک دفتر دو خط املای کلمات 0 تا 10 را تمرین کنید و از نوشته خود عکس بگیرید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما

Summary
Review Date
Reviewed Item
آموزش زبان هفتم
Author Rating
51star1star1star1star1star