پایه هفتم – درس سوم – اعداد

آموزش زبان پایه هفتم

درس سوم – اعداد در زبان انگلیسی

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”اعداد انگلیسی”]

پایه هفتم - درس سوم - اعداد

 

 

دانلود فایل صوتی زبان هفتم

 

[/wc_tab]

[wc_tab title=”نوشتن اعداد به عدد”]

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین”]

تمرین 1:

الف) از روی اعداد 0 تا 10 بخوانید و صدای خود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما

ب) از روی اعداد 0 تا 10 بنویسید و از نوشته خود عکس بگیرید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما

[/wc_tab]

[wc_tab title=”نوشتن حروفی اعداد”]

[/wc_tab]

[wc_tab title=”آزمون”]

آزمون

اعداد را مرتب نمایید.

 

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 2″]

تمرین 2

در یک دفتر دو خط املای کلمات 0 تا 10 را تمرین کنید و از نوشته خود عکس بگیرید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما

[/wc_tab]

[wc_tab title=”درس بعد”]

درس چهارم – رنگها

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]