پایه نهم: درس پنجم – رسانه

آموزش زبان پایه نهم

درس پنجم – رسانه

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”مکالمه”]

Fajr International Film Festival-پایه نهم: درس پنجم - رسانه

دانلود فایل

Mina: Did you enjoy your weekend?
Mahsa: Yes, it was wonderful ! I attended Fajr International Film Festival.
Mina: Really? I am also interested in its events and movies.
Mahsa: Oh, did you watch the reports on TV last night?
Mina: Yes, I did, but I like to read about them.
Mahsa: Well, you can surf its website if you like. There are many interesting things there.
Mina: That’s great! Could you please give me the website address?
Mahsa: Why not! Just a moment. Umm… I just texted it.
Mina: Thanks a lot.

مینا: آیا از تعطیلات آخر هفته ات لذت بردی؟
مهسا: بله فوق العاده بود! من در جشنواره بین المللی فیلم فجر شرکت کردم.
مینا: واقعا؟ من هم به رویدادها و فیلم هایش علاقه مند هستم.
مهسا: آیا تو گزارش ها را دیشب از تلوزیون دیدی؟
مینا: بله اما من دوست دارم درباره آنها بخوانم.
مهسا: خب اگر دوست داری می توانیم وب سایتش را جستجو کنی. چیزهای بسیار زیادی آنجا هست.
مینا: عالی است! آیا تو می توانی آدرس وبسایت را به من بدهی لطفا؟
مهسا: چراکه نه، فقط یک لحظه لطفا… الان آن را پیام می کنم.
مینا: بسیار متشکرم

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 1″]

دانلود فایل

girls listen to the radio

Did the girls listen to the radio?
Yes, they did.

آیا دخترها به رادیو گوش کردند؟
بله

writing homework

Did Mina surf the Internet?
No, she didn’t.

آیا مینا در اینترنت جستجو کرد؟
نه

watch the cartoon
Did you watch the cartoon?
Yes, we watched it.

آیا شما کارتن تماشا کردید؟
بله ما تماشا کردیم

worked with mobile
Did Amir work with his computer?
No, he worked with his mobile.

آیا امیر با کامپیوترش کار کرد؟
نه او با موبایلش کارکرد

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 2″]

دانلود فایل

the movie

Who watched the movie last night?
My sister.

دیشب چه کسی فیلم تماشا کرد؟
خواهرم

Fajr International Film Festival
What did you do last week?
I attended Fajr International Film Festival.

هفته پیش تو چکار کردی؟
من در جشنواره فیلم فجر شرکت کردم

receiving an email
What did Ali receive?
He received an email.

علی چه چیزی دریافت کرد؟
علی یک ایمیل دریافت کرد

download the book
When did they download the book?
They downloaded it yesterday.

آنها چه وقتی کتاب را دانلود کردند؟
آنها آن را دیروز دانلود کردند

connect to the Internet
Where did she connect to the Internet?
She connected to the Internet at school.

او از کجا به نت وصل شد؟
او در مدرسه به نت وصل شد

[/wc_tab]

[wc_tab title=”اصطلاحات جدید”]

interview somebody

interview somebody مصاحبه با کسی

update a blog-

update a blog به روز کردن یک وبلاگ

text a message
text a message نوشتن یک پیام

receiving an email

receive an e-mail دریافت یک ایمیل

participate in an_بonline course

participate in an online course شرکت در یک دوره آنلاین

connect to the Internet

connect to the Internet اتصال به اینترنت

download something from_بthe Internet
download something from the Internet دانلود چیزی از اینترنت

use Information
use Information استفاده از اطلاعات

install a computer dictionary

install a computer dictionary نصب یک دیکشنری کامپیوتری

Technology (IT

Technology (IT تکنولوژی

attend a TV program
attend a TV program شرکت در برنامه های تلوزیونی

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مکالمه 2″]

football match

دانلود فایل

Mahdi: There is a football match on TV tonight.
Sam: That’s great news! When?
Mahdi: Around 7, I think.
Sam: Really?! I get home at 6. We can watch it together.
Mahdi: It’s excellent! Please buy some fruits.
Sam: Ok. That’ll be all fun!

مهدی: امشب یک مسابقه فوتبال از تلوزیون پخش می شود.
سَم: این یه خبر عالی است. چه ساعتی؟
مهدی: حدود 7 فکر می کنم.
سَم: واقعا؟ من ساعت 6 خانه رسیدم. ما می توانیم با هم آن را تماشا کنیم.
مهدی: عالی است. لطفا مقداری میوه بخر.
سَم: باشه، لذتبخش می شه

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تلفظ”]

دانلود فایل

1. How fantastic!
2. That’s great!
3. That’s really nice!
4. It’s brilliant!
5. Well done!
6. It’s amazing!
7. What a wonderful day!
8. What a beautiful flower!

[/wc_tab]

[wc_tab title=”گرامر”]

دستور زبان:

ساخت زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

[/wc_tab]

[wc_tab title=”Reading”]

TV

Last weekend, something happened to our TV. It didn’t work. At first, we were upset. But then we talked about our day. It was really fun! Later, we helped our mother and cleaned the house. In the afternoon, my grandfather showed us how to play an old game. We enjoyed it a lot. All day we were busy doing different things. At night, we all were happy. No one talked about TV!

هفته گذشته یه اتفاقی برای تلوزیون ما افتاده بود. کار نمی کرد. اولش ما نارحت شدیم. سپس ما درباره روزمان صحبت کردیم. واقعا لذتبخش بود. بعد ما به مادرمان کمک کردیم و خانه را تمیز کردیم. در بعد از ظهر پدربزگم به ما نشان داد چطور یک بازی قدیمی را انجام دهیم. ما خیلی از آن لذت بردیم. ما تمام روز مشغول انجام کارهای مختلف بودیم. شب همه ما خوشحال بودیم. هیچ کس درباره تلوزیون حرف نمی زد.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین شنیداری”]

دانلود فایل

1. How was Behnam’s summer?
It was ………………………………… .
2. What did he learn?
He ……………………………… for doing his homework.
3. Did he learn to use the Internet for his English classes?
……………………………………………………………………………… .


1. How many movies were there in cinemas this summer?
There were …………………………………. .
2. What did she watch in the cinema?
She …………………………………………………… .
3. Where did she watch the comedy?
…………………………………………………………… .

[/wc_tab]

[wc_tab title=”واژگان”]

کلمات جدید درس 5 انگلیسی پایه نهم: 

About: درباره، حدود
Address: آدرس
Afternoon: بعداز ظهر
All: همه
Also: همچنین
Amazing: شگفت انگیز
Around: اطراف
At first: ابتدا
Attend: شرکت کردن
Beautiful: زیبا
Brilliant:
Busy: پرمشغله
But: اما
Buy: خریدن
Clean: تمیز
Connect: متصل شدن
Course: دوره
Dictionary: فرهنگ لغت
Different: متفاوت
Enjoy: لذت بردن
Event: رویداد
Excellent: عالی
Fantastic: عالی
Festival: جشنواره
Flower: گُل
Fruit: میوه
Fun: سرگرمی
Game: بازی
Girl: دختر
Give me: به من بده
Grandfather: پدربزرگ
Great: عالی
Happen: رویدادن
House: خانه
How: چطور
If: اگر
Install: نصب کردن
Interest: علاقه
International: بین المللی
Interview: مصاحبه
Just a moment: فقط یه لحظه
Last night: دیشب
Last week: هفته پیش
Later: بعدا
Library: کتابخانه
Listen: گوش کردن، شنیدن
Mailbox: صندوق پست
Massage: پیام
Match: مسابقه
Media: رسانه
Mobile: تلفن همراه
Month: ماه
Movie: فیلم
News: خبر
Newspaper: روزنامه
Nice: زیبا
Night: شب
No one: هیچ کس
Old: قدیمی، پیر، کهنه
Our: مال ما
Participate: شرکت کردن
Please: لطفا
Poem: شعر
Radio: رادیو
Read: خواندن
Receive: دریافت کردن
Report: گزارش
Show: نشان دادن
Surf: جستجو کردن
Talk: صحبت کردن
Text: متن، متن نوشتن
Then: سپس
Thing: چیز
Together: باهم
Tonight: امشب
Upset: ناراحت
Us: ما
Watch: تماشا کردن
Well: خب، خوب
Well done:
When: وقتی که
Why: چرا
Why not: چراکه نه
Winter: زمستان
Wonderful: شگفت انگیز
Yesterday: دیروز


معنی عبارتهای آخر کتاب انگلیسی نهم:

attend a TV program: شرکت کردن در یک برنامه تلوزیونی
install an antivirus program: نصب یک برنامه ضدویریوس/ نصب آنتی ویروس
change the TV channels: عوض کردن کانال تلوزیون
connect to the Internet: وصل شدن به اینترنت
download something from the internet: دانلود چیزی از اینترنت
install a computer dictionary: نصب یک دیکشنری کامپیوتری
interview somebody: مصاحبه کردن با کسی
look at the newsstand: به دکه روزنامه فروشی نگاه کردن
participate in an online course: شرکت کردن در یک دوره آنلاین
receive an e-mail: دریافت یک ایمیل
see a war movie: تماشای یک فیلم جنگی
text a message: نوشتن یک پیام
update a blog: به روزرسانی یک ایمیل
use IT: استفاده از فناوری اطلاعات
watch a quiz show: تماشای یک مسابقه تلوزیونی

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مونولوگ”]

مونولوگ  درباره رسانه  – درس5 – کتاب نهم

Media

Media is very important now. We have TV, Internet, radio and movies. All of them are media. We can watch movies, animations, and sport program on TV. My father watches news and football match on TV every day. But internet is very helpful too. There are many interesting things there. We can surf its websites. We can download movies, good books, photos there. I can learn my lessons on the internet. I can learn English in salamzaban too. It is a website.  My mother loves radio. She listens to the radio in the kitchen.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تکلیف”]

تکلیف:

لطفا از روی جملات و مکالمه بالا بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

از روی هر جمله هم یکبار با خط زیبا بنویسید.

@salamzabanchat

[/wc_tab]

[wc_tab title=”درس بعد”]

درس ششم – بهداشت، درمان و صدمات

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]

51 دیدگاه در “پایه نهم: درس پنجم – رسانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *