پایه هشتم: درس پنجم- شهر من

 آموزش زبان پایه هشتم

درس پنجم- شهر من

My City

پایه هشتم: درس پنجم- شهر من

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”مکالمه”]

ترجمه مکالمه درس 5 انگلیسی پایه هشتم

لینک دانلود

Phanindra: Morteza, tell me about Isfahan. Where is it?
Morteza: Well, Isfahan’s an old city in the center of Iran.
Phanindra: What’s it like?
Morteza: It’s a big and clean city.
Phanindra: Any famous buildings?
Morteza: Yes, many. Actually, Isfahan is very famous for its mosques and palaces.
Phanindra: Are there any museums?
Morteza: Yes, some great ones.
Phanindra: I should see the city soon.
Morteza: Sure, and we can have special food downtown.

فانیندرا: مرتضی درباره اصفهان برام صحبت کن. کجاست؟
مرتضی: خب، اصفهان یک شهر قدیمی در مرکز ایرانه.
فانیندرا: چطوریه؟
مرتضی: یک شهر بزرگ و تمیزِ
فانیندرا: هیچ ساختمان معروفی داره؟
مرتضی: بله بسیار زیاد، درواقع اصفهان برای مساجد و کاخ هاش بسیار معروفه
فانیندرا: موزه ایی هم داره؟
مرتضی: بله تعدادی موزه بسیار بزرگ
فانیندرا: من باید شهر رو به زودی ببینم
مرتضی: البته و ما می توانیم غذای مخصوص در مرکز شهر بخوریم.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”اصطلاحات جدید”]

آموزش صحبت درباره شهر به انگلیسی

shrine

shrine

shrine معبد/حرم

bridge

bridge

bridge پل

restaurant

restaurant

restaurant رستوران

zoo

zoo

zoo باغ وحش

metro

metro

metro مترو

airport

airport

airport فرودگاه

stadium

stadium

stadium استادیوم

museum

museum

museum موزه

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 1″]

صحبت درباره یک مکان (1)

لینک دانلود

Where is Isfahan?
It’s in the center of Iran.

اصفهان کجاست؟
در مرکز ایران است


Where is Maku?
It’s in the north-west.

ماکو کجاست؟
در شمال غربی است


Where is Karaj?
It’s near the capital.

کرج کجاست؟
نزدیک پایتخت است


Where is it?
It’s in the south.

اینجا کجاست؟
در جنوب است

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 2″]

صحبت درباره یک مکان (2)

لینک دانلود

What’s Isfahan like?
It’s old.
It’s a big city.
It’s very clean.
What is it famous for?
It’s very famous for its old mosques.

اصفهان چطور است؟
قدیمی است.
یک شهر بسیار بزرگ است
بسیار تمیز است.
به چه معروف است؟
برای مساجد قدیمی اش بسیار معروف است.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 3″]

صحبت درباره یک مکان (3)

لینک دانلود

libraries

libraries

Are there any libraries?
Yes, there are./ No, there aren’t.

آیا کتابخانه وجود دارد؟
بله وجود دارد/ نه وجود ندارد

metro system

metro system

Is there a metro system?
Yes, there is./ No, there isn’t.

آیا مترووجود دارد؟
بله وجود دارد/ نه وجود ندارد

 restaurant

restaurant

Are there any restaurants?
Yes, many.

آیا رستوران وجود دارد؟
بله وجود دارد/ نه وجود ندارد

museum

museum

Are there any museums?
Yes, some great ones.

آیا موزه وجود دارد؟
بله وجود دارد/ نه وجود ندارد

stadium

stadium

Is there a stadium?
Yes, a new one.

آیا یک استادیوم وجود دارد؟
بله وجود دارد/ نه وجود ندارد

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مکالمه 2″]

ترجمه مکالمه درس 5 انگلیسی پایه هشتم

لینک دانلود

Student : Excuse me, what’s جنوب غربی in English?
Teacher : “South-west”.
Student: Please say it again.
Teacher : South-west.
Student : But my friends say “south-west”. Is it correct?
Teacher: No, that’s not correct. Say ‘south’.
Student : Thank you.

دانش آموز: ببحشید ” جنوب غربی” به انگلیسی چه می شود؟
معلم: “South-west”
دانش آموز: لطفا دوباره آن را بگویید؟
معلم: “South-west”
دانش آموز: اما دوستم می گوید”South-west” آیا درست است؟
معلم: نه درست نیست. بگو South
دانش آموز: متشکرم

[/wc_tab]

[wc_tab title=”شنیدن و نوشتن”]

به مکالمه های زیر گوش کنید و جدول زیر را کامل کنید:

لینک دانلود

لینک دانلود

8-5-reading

[/wc_tab]

[wc_tab title=”کلمات جدید”]

کلمات جدید درس 5 انگلیسی پایه هشتم: 

old: قدیمی/ پیر/ کهنه
center: مرکز
like: دوست داشتن/ شبیه بودن
clean: تمیز
big: بزرگ
building: ساختمان
famous: معروف
actually: درواقع
palace: قصر
great: عالی
soon: به زودی
special: خاص
downtown: مرکز شهر
there is/ there are: وجود داشتن
correct: صحیح
again: دوباره


لغات آخر کتاب:

metro: مترو
airport: فرودگاه
boulevard : بلوار
bridge : پُل
building : ساختمان
bus station: ایستگاه اتوبوس
church : کلیسا
cinema : سینما
east(E) : شرق
minaret: مناره
mosque : مسجد
museum: موزه
north(N) : شمال
north-east(NE): شمال شرق
north-west(NW): شمال غرب
palace : قصر
park : پارک
restaurant: رستوران
shrine: حَرَم
south(S) : جنوب
south-east(SE): جنوب شرق
south-west(SW): جنوب غرب
stadium: استادیوم
store: مغازه
tourist : توریست
train station: ایستگاه قطار
west(W) : غرب
zoo : باغ وحش

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مونولوگ”]

مونولوگ درباره شهر خود – درس5 – کتاب هشتم

کلماتی که رنگی هستند را تغییر دهید و متن را درباره خودتان بنویسید.

I’m from Ahwaz. Ahwaz is an old and clean city. It is in south- west of Iran. Ahwaz is famous for its river and great bridges. There is a very big and beautiful river in Ahwaz. Its name is Karoon. There are a lot of bridges on Karoon. We can swim in Karoon. There are many libraries, parks and restaurants. There is a great stadium too. But there isn’t a metro system or zoo in Ahwaz. You should see this beautiful city soon.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تکلیف”]

تکلیف:

لطفا از روی مکالمه بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما

[/wc_tab]

[wc_tab title=”درس بعد”]

درس ششم- روستای من

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]

46 دیدگاه در “پایه هشتم: درس پنجم- شهر من

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *