پایه هفتم: درس هفتم – معرفی افراد

آموزش زبان پایه هفتم

درس هفتم – معرفی افراد

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”معرفی کردن به انگلیسی”]

ترجمه و تلفظ مکالمه درس اول زبان پایه هفتم

درس ششم - احوالپرسی-بخش دوم

G:

دانلود فایل صوتی زبان هفتم

Good evening, everyone

عصر همه بخیر


I:

دانلود فایل صوتی زبان هفتم

Fred, this is Jon.

فِرِد این جان است


J:

دانلود فایل صوتی زبان هفتم

Nice to meet you Jon.

از ملاقات تو خوشحالم جان

Nice to meet you Fred.

از ملاقات تو خوشحالم فِرِد

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تکلیف”]

تکلیف :

لطفا از روی این جملات بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما


[/wc_tab]

[wc_tab title=”پرسیدن اسم دیگران”]

دانلود فایل صوتی زبان هفتم

What is your name?

اسم تو چیست؟

My name is Amin.

اسم من امین است

What’s your name?

اسم تو چیست؟

I’m Mina.

اسم من مینا است

[/wc_tab]

[wc_tab title=”مکالمه”]

Listen to the English teacher greeting his students in class.

دانلود فایل صوتی زبان هفتم

Teacher: Hi, class!

معلم: سلام کلاس (سلام بچه ها)

Students: Hello, Teacher.

دانش آموزان: سلام معلم

Teacher: Thank you, sit down, please. I’m your English teacher. My name is Ahmad Karimi. Now, you tell me your names. What’s your name?

معلم: متشکرم، بشینید لطفا. من معلم انگلیسی شما هستم. اسم من احمد کریمی است. حالا شما اسامی خودتان را به من بگویید. اسم شما چیست؟

Student 1: My name is Ali Mohammadi.

دانش آموز 1: اسم من علی محمدی است.

Teacher: How are you, Ali?

معلم: حال شما چطور است علی؟

Student 1: Fine, thank you.

دانش آموز 1: خوبم ممنون

Teacher: And what’s your name?

معلم: و اسم شما چیست؟

Student 2: My name is ……… .

دانش آموز 2: اسم من …… است.


[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 1 احوالپرسی”]

به این مثال ها گوش کنید و آنها را با دوست و همکلاسی تان تمرین کنید.

دانلود فایل صوتی زبان هفتم

Hi, Ali.
Hi, Reza.
سلام علی
سلام رضا

Hello, Maryam.
Hello, Kimia.
سلام مریم
سلام کیمیا

How are you?
Fine, thanks / thank you.
حالت چطوره؟
خوبم ممنون/ متشکرم

How are you today?
Great, thanks.
امروز حالت چطوره؟
عالی ممنون

Good morning.
Good morning, Mrs. Azari.
صبح بخیر
صبح بخیر خانم آذری

Good afternoon.
Good afternoon, Miss Moniri.
بعد از ظهر بخیر
بعدازظهر بخیر خانم منیری

Good morning.
Good morning, Mr. Ahmadi.
صبح بخیر
صبح بخیر آقای احمدی


[/wc_tab]

[wc_tab title=”تمرین 2 معرفی خود”]

به این مثال ها گوش کنید و آنها را با دوست و همکلاسی تان تمرین کنید.

دانلود فایل صوتی زبان هفتم

What’s your name?
My name’s Ali.
I’m Ali.
اسم شما چیست؟
اسم من علی است
من علی هستم

What’s your first name?
My first name is Mina.
نام کوچک شما جیست؟
نام من مینا است

What’s your last name?
My last name is Karimi
نام خانوادگی (فامیل) شما چیست؟
فامیل من کریمی است
[/wc_tab]

[wc_tab title=”مطالعه بیشتر”]

مطالعه بیشتر (خواندن این بخش الزامی نیست)

دوست خوبم سلام،

من و شما از امروز قراره باهم قدم به قدم زبان انگلیسی رو یادبگیریم تا خیلی سریع بتونیم فیلم های انگلیسی ببینیم، کتابهای انگلیسی بخونیم و مهمتر از اون به راحتی به انگلیسی صحبت کنیم. اگر با الفبای انگلیسی و تلفظ ها آشنا نیستید می توانید از بخش آموزش الفبای انگلیسی شروع نمایید.

اول از همه هرگز فراموش نکن همه افراد توانایی یادگیری زبان دوم رو دارن، پس اگر تا بحال کسی به شما گفته سخته، غیر ممکنه، تو نمی تونی، استعدادش رو نداری و … حرف کاملا اشتباهی زده.

دوم لطفا فایل صوتی ها رو مرتب گوش کن تا به شنیدن اونها عادت کنی

وقتی به اندازه کافی شنیدی صحبت کردن خود به خود اتفاق می افته

و نکته سوم انگلیسی رو آهسته ولی مرتب بخون، یه روز چند ساعت خوندن و یه هفته نخوندن شما رو به موفقیت نمی رسونه

فعلا روزی 15 تا 20 دقیقه هم برا شما کافی البته اگر هر روز باشه

رهرو آن نيست كه گه تند و گهی خسته رود… رهرو آنست كه آهسته و پيوسته رود.   (سعدی)

خب شروع کنیم؟

بسم الله

لطفا به تلفظ این جملات گوش کنید:

دانلود فایل صوتی زبان هفتم

صبح بخیر
Good morning.

حال شما چه طور؟
?How are you

خیلی خوبم، متشکرم.

.Very well, thank you

او (دختر) یک دانش آموز است.
.She is a student=she’s a student

او (پسر) یک دانش آموز است.
.He is a student=he’s a student

او یک معلم است.
.She is a teacher=she’s a teacher

او یک معلم است.
.He is a teacher=he’s a teacher

آن یک در است.
.It is a door=It’s a door

آن یک پنجره است.
.It is a window=It’s a window

آن یک خودکار است.
.It is a pen=It’s a pen

آن یک مداد است.
.It is a pencil=It’s a pencil

آن یک تخته سیاه است.
.It is a blackboard =It’s a blackboard

آن یک میز است.
.It is a table=It’s a table

آن یک میز تحریر است.
.It is a desk=It’s a desk

آن یک صندلی است.
.It is a chair=It’s a chair

آن یک نیمکت است.
.It is a bench=It’s a bench

من یک دانش آموز هستم.
.I am a student=I’m a student

شما یک معلم هستید.
.You are a teacher= you’re a teacher

توجه: قبل از شروع درس دوم لغات زیر را حفظ کنید:

دانلود فایل صوتی زبان هفتم

کتاب book

دیوار wall

دختر girl
چه کاره – چه what
شما چه کاره هستید؟ ?What are you

[/wc_tab]

[wc_tab title=”آزمون 1″]

لطفا حروف زیر را مرتب کنید تا جمله ساخته شود.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی بالا را بدون ترجمه  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

[/wc_tab]

[wc_tab title=”آزمون 2″]

لطفا مکالمه زیر را مرتب کنید:

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تکلیف 2″]

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید، صدای خود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما

دانلود فایل صوتی زبان هفتم

What’s your first name?

What’s your last name?

How do you spell your first name?

[/wc_tab]

[wc_tab title=” کلمات جدید”]

ترجمه کلمات و تلفظ مکالمه درس اول زبان پایه هفتم

دانلود فایل صوتی زبان هفتم

Sit down: بشین/بنشینید

please: لطفا

I’m your English teacher: من معلم انگلیسی شما هستم

hello class: (سلام کلاس (سلام بچه ها

now: حالا

you say: شما بگویید

one by one: یکی یکی

excuse me: ببخشید

[/wc_tab]

[wc_tab title=”درس بعد”]

درس هشتم- اولین جلسه کلاس انگلیسی

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]