پایه هفتم: درس هشتم- اولین کلاس

آموزش زبان پایه هفتم

درس هشتم- اولین جلسه کلاس انگلیسی

ترجمه مکالمه درس 1 انگلیسی پایه هفتم

Listen to the teacher greeting her students in class.

پایه هفتم: درس هشتم- اولین کلاس

دانلود فایل

Teacher: Hi, class! I am Moradi, your English teacher.
Class: Hello, Mrs. Moradi.
Teacher: Now you say your names one by one. You, please. What’s your name?
Milad: I’m Kimia Komijani.
Teacher: Excuse me. How do you spell your last name?
Milad: Komijani, K-O-M-I-J-A-N-I.
Teacher: Thank you, Kimia. Now, you please say your name.
Student: My name is…..

معلم: سلام کلاس(بچه ها)! من مرادی هستم، معلم انگلیسی شما

کلاس: سلام خانم مرادی

معلم: حالا شما یکی یکی اسم های خود را بگویید. شما لطفا. اسم تان چیست؟

میلاد: من کیمیا کُمِیجانی هستم

معلم: ببخشید شما چطور فامیل تان را هجی می کنید؟

میلاد: کُمِیجانی، ک – م – ی- ج- ا- ن- ی

معلم: متشکرم کیمیا. حالا شما لطفا اسم تان را بگویید.

دانش آموز: اسم من …است

آزمون

با توجه به مکالمه بالا، کلمات مناسب را در جای خالی قرار دهید.

 


 

 

معنی جملات به صورت جداگانه آورده شده است. شما به مرور می آموزید که زبان انگلیسی را با انگلیسی و بدون ترجمه کردن یاد بگیرید.

آن یک خودکار است.
آنها خودکار هستند.
آن یک در است.
آنها در هستند.
آن یک نیمکت است.
آنها نیمکت هستند.
آن یک کتاب است.
آنها کتاب هستند.
آن یک دیوار است.
آنها دیوار هستند.
او یک دختر است.
آنها دختر هستند.
او چکاره است؟
او یک دانش آموز است.
او چه کاره است؟
اویک معلم است.
آن چیست؟
آن یک کتاب است.
آن چیست؟
آن یک پنجره است.
آن چیست؟
آن یک نیمکت است.
آن چیست؟
آن یک خودکار است.
آن چیست؟
آن یک مداد است.

لطفا به تلفظ این جملات گوش کنید:

1- It is a pen. = It’s a pen.


2- They are pens. = They’re pens.


3- It is a door. = It’s a door.


4- They are doors. = They’re doors.


5- It is a bench. = It’s a bench.


6- They are benches. = They’re benches.


7- It is a book. = It’s a book.


8- They are books. = They’re books.


9- It is a wall. = It’s a wall.


10- They are walls. = They’re walls.


11- She is a girl. = She’s a girl.


12- They are girls. = They’re girls.

13- What is she?

She is a student. = She’s a student.

14- What is he?

He is a teacher. = He’s a teacher.


15- What is it?
It is a book. = It’s a book.


16- What is it?
It is a door. = It’s a door.


17- What is it?
It is a window. = It’s a window.


18- What is it?
It is a bench. = It’s a bench.


19- What is it?
It is a pen. = It’s a pen.


20- What is it?
It is a pencil. = It’s a pencil.

 

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 20 را بدون ترجمه  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

جمع کردن در زبان انگلیسی

الف- به جمع تبدیل کنید:

نکته دستوری: چنانچه بخواهیم جمله ای را جمع ببندیم اگر فاعل جمله (it-he-she) باشد تبدیل به they و اگر I باشد تبدیل به we شده و فعل is یا am جمع می شوند یعنی تبدیل به are میگردند و کلمه a در جمله حذف می شود.

پاسخ ها در مقابل هر جمله آورده شده اما سعی نمایید بدون نگاه به آن ها تمرین را انجام دهید

آن یک خودکار است
آنها خودکار هستند.

A-change into plural:

Example:
It is a pen.
They are pens.

لطفا به تلفظ این جملات گوش کنید:

1- It is a book. 1- They are books.


2- It is a pencil. 2- They are pencils.


3- It is a door. 3- They are doors.


4- She is a teacher. 4- They are teachers.


5- It is a pen. 5- They are pens.


6- It is a wall. 6- They are walls.


7- She is a student. 7- They are students.


8- He is a student. 8- They are students.


9- It is a blackboard. 9- They are blackboards.


10- It is a window. 10- They are windows.


11- It is a bench. 11- They are benches.


12- He is a teacher. 12- They are teachers.


13- She is a girl. 13- They are girls.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 13 را بدون ترجمه  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

 

ب: با کلمه What سئوالی کنید:


A-ask questions with “what”:

Example:

It is a wall.
What is it?

She is a girl.
What is she?

آن یک دیوار است.
آن چیست؟

او یک دختر است.
او چه کاره است؟

نکته دستوری: برای اینکه جمله ای را با کلمه سئوالی مانند What سئوالی کنیم بایستی اولاً آنرا در ابتدای جمله بکار برده ثانیاً جمله به شکل سئوالی و با حذف کلمه یا عبارتی که مورد پرسش قرار گرفته بعد از آن نوشته شود مانند جملات فوق

1- It is a pencil. 1- What is it?


2- It is a desk. 2- What is it?


3- It is a window. 3- What is it?


4- She is a teacher. 4- What is she?


5- He is a student. 5- What is he?

لطفا تصویر و جمله انگلیسی مربوط به آن را پیدا نمایید.

تمرین انگلیسی*

  • *لطفا تمامی  جملات انگلیسی یک تا 5 را بدون ترجمه  با صدای خودتان بخوانید و در تلگرام به  پشتیبان ارسال نمایید. این خدمات رایگان است/.
  • نوشتن از روی جملات و تمرین املا نیز برای بعضی از زبان آموزان مفید می باشد. می توانید تصویر املای خود را نیز ارسال نمایید.
  • *ارتباط با پشتیبان سایت در تلگرام

 

تکلیف:

لطفا از روی مکالمه بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما

Summary
Review Date
Reviewed Item
آموزش زبان هشتم
Author Rating
51star1star1star1star1star

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *