درس 4 انگلیسی پایه هفتم خانواده (درس دوازده)

آموزش زبان پایه هفتم درس دوازده – خانواده و شغل درس 4 انگلیسی پایه هفتم [wc_tabgroup layout=”box”] [wc_tab title=”مکالمه”] ترجمه متن مکالمه درس 4 انگلیسی پایه هفتم https://media.salamzaban.com/sites/6/files/2018/05/lesson4-1.mp3 دانلود فایل Zohre: Nice picture! Is that your father? Mahsa: Yes, he is. Zohre: How old is he? Mahsa: 38. Zohre: What’s his job? Mahsa: He’s a اطلاعت بیشتر دربارهدرس 4 انگلیسی پایه هفتم خانواده (درس دوازده)[…]