درس 4 انگلیسی پایه هفتم خانواده (درس دوازده)

آموزش زبان پایه هفتم درس دوازده – خانواده و شغل درس 4 انگلیسی پایه هفتم مکالمه اعضای خانواده شغل ها مکالمه 2 تمرین شنیداری کلمات جدید مونولوگ درباره خانواده و شغل تکلیف درس بعد ترجمه متن مکالمه درس 4 انگلیسی پایه هفتم https://media.salamzaban.com/sites/6/files/2018/05/lesson4-1.mp3 دانلود فایل Zohre: Nice picture! Is that your father? Mahsa: Yes, he اطلاعت بیشتر دربارهدرس 4 انگلیسی پایه هفتم خانواده (درس دوازده)[…]