پایه هفتم: درس اول – حروف الفبا

آموزش زبان پایه هفتم  درس اول – آشنایی با حروف الفبا حروف الفبا نوشتن حروف بزرگ نوشتن حروف کوچک مطالعه بیشتر تمرین الفبای انگلیسی صداهای ترکیبی در زبان انگلیسی نکات گرامری بازی درس بعد   زبان انگلیسی 26 حرف دارد. برای آنکه بتوانید خواندن و نوشتن زبان انگلیسی را یادبگیرید باید ابتدا با این حروف اطلاعت بیشتر دربارهپایه هفتم: درس اول – حروف الفبا[…]