آموزش الفبا زبان پایه هفتم (درس اول)

آموزش زبان پایه هفتم  درس اول – آشنایی با حروف الفبا آموزش الفبا زبان پایه هفتم   حروف الفبا نوشتن حروف بزرگ نوشتن حروف کوچک مطالعه بیشتر تمرین الفبای انگلیسی صداهای ترکیبی در زبان انگلیسی نکات گرامری بازی درس بعد   زبان انگلیسی 26 حرف دارد. برای آنکه بتوانید خواندن و نوشتن زبان انگلیسی را اطلاعت بیشتر دربارهآموزش الفبا زبان پایه هفتم (درس اول)[…]