پایه هفتم: درس ششم – احوالپرسی

آموزش زبان پایه هفتم

درس ششم – احوالپرسی

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”احوالپرسی به انگلیسی”]

ترجمه و تلفظ مکالمه درس اول زبان پایه هفتم

درس ششم - احوالپرسی-بخش اول

 

A:

دانلود فایل صوتی زبان هفتم

Hello

سلام

Hi

سلام


B:

دانلود فایل صوتی زبان هفتم

How are you?

حال شما چطوره؟

حالت چطوره؟

Fine thanks

خوبم ممنون


C:

دانلود فایل صوتی زبان هفتم

Hi, I’m Tom.

سلام من تام هستم

Hi Tom. I’m Ana.

سلام تام. من آنا هستم


[/wc_tab]

[wc_tab title=”آزمون”]

آزمون

لطفا طبق مکالمه قبلی این تصاویر را مرتب کنار هم بچینید.

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تکلیف 1″]

 

تکلیف 1:

لطفا از روی این جملات بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما


[/wc_tab]

[wc_tab title=”صبح بخیر و شب بخیر به انگلیسی”]

 

Good morning

صبح بخیر

good afternoon

Good afternoon

بعد از ظهر بخیر

Good evening

عصر بخیر


How are you 1

دانلود فایل صوتی زبان هفتم

How are you?

حال شما چطوره؟

Fine, thanks

خوبم ممنون

how-are-you

How are you?

حال شما چطوره؟

Fine, thank you

خوبم، متشکرم

How are you2

How are you today?

حال شما امروز چطوره؟

Great thanks

عالی ممنون

[/wc_tab]

[wc_tab title=”تکلیف 2″]

تکلیف 2:

لطفا از روی این جملات بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

تماس با ما

[/wc_tab]

[wc_tab title=”درس بعد”]

درس اول کتاب انگلیسی پایه هفتم

درس هفتم – معرفی

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]